^Back To Top
Get Adobe Flash player

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Licznik odwiedzin

522724
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Łącznie
353
316
2080
2294
8221
16243
522724

Prognoza na dziś
408


Twój IP:18.210.24.208

Realizowane programy

akademia-aquafresh

 

 

olbinica

 

 

wole wode1

 

 

pobrane 1

 

 

kkk

 

 

2013-10-24 dkk

Wizja i misja

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 1. ciekawe świata,
 2. ufne w stosunku do nauczycieli,
 3. radosne,
 4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 6. uczciwe i prawdomówne,
 7. odpowiedzialne i obowiązkowe,
 8. kulturalne i tolerancyjne,
 9. świadome zagrożeń.

Model absolwenta:

Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :

 1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 5. umiejętność współpracy w grupie,
 6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 8. samodzielność,
 9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Dziecko kończące przedszkole posiada:

 1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 3. podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące przedszkole umie:

 1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:

 1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 3. zasady kultury współżycia, postępowania,
 4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

 1. występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole,
 2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
 4. wyrażania swoich uczuć;


Dziecko ma prawo do:

 1. życia i rozwoju,
 2. swobody myśli, sumienia i wyznania,
 3. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 4. spokoju i samotności, gdy tego chce,
 5. odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 6. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 7. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 8. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 9. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 10. wspólnoty i solidarności w grupie,
 11. aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 12. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 13. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 14. nauki, informacji,
 15. badania i eksperymentowania,
 16. nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 17. oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,
 18. zdrowego żywienia

WIZJA PRZEDSZKOLA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.