^Back To Top
  
  
  

Konkurs na najciekawszą zakładkę do książki

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

W przedszkolu mamy rok książki, czytelniczy, z tego powodu zorganizowaliśmy konkurs na zakładkę pod tytułem: „Zakładkę zrób wspaniałą, aby lepiej się czytało”.

I. CELE KONKURSU:

 

1. Propagowanie czytelnictwa  „rodzinnego”

2. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne z rodzicami wykonanie zakładki

3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności 

4. Rozwijanie zdolności plastycznych 

5. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

 

II. REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i ich rodziców 

2. Każdy uczestnik mógł wykonać jedną pracę konkursową

3. Technika plastyczna dowolna, format dowolny, materiały niebrudzące i nie niszczące książki.

4. Prace konkursowe będą zwracane autorom po zakończeniu konkursu.

   

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone zwycięzcom po Wielkanocnym śniadaniu.     

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za tak liczny udział w konkursie, a Radzie Rodziców za nagrody i wyróżnienia.

 

img 4801img 4809

Powitanie wiosny w Przedszkolu

POWITANIE WIOSNY W PRZEDSZKOLU

Przyjście nowej pory roku - wiosny jest doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach zazieleniły się kąciki przyrody. Dzieci podlewały   wiosenne kwiaty – żonkile, hiacynty. Nie zabrakło również prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.

Witając wiosnę, 21 marca zorganizowałyśmy w przedszkolu „Zielony Dzień”. Każde dziecko w tym dniu miało zielony strój i zielone baloniki. Po śniadaniu wszystkie   przedszkolaki wraz ze swoimi paniami zebrały się w jednej sali, żeby wspólnie powitać Panią Wiosnę. Podczas uroczystości dzieci miały okazję przywoływać Wiosnę wierszykami, piosenka-mi i głośnymi okrzykami, żegnając zimową Pannę Marzannę. W ten sposób dzieci   wyraziły swoją radość z przyjścia nowej pory roku, która zaczyna swoje panowanie w przyrodzie i w pogodzie. Oby rozgościła się u nas na dobre!

img 4701img 4713img 4733img 4735

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.